Gioăng kính NL-76 Read More
Gioăng kính NL-77 Read More
Gioăng kính NL-78 Read More
Gioăng kính NL-79 Read More
Gioăng kính NL-80 Read More
Gioăng kính NL-81 Read More
Gioăng kính NL-82 Read More
Gioăng kính NL-83 Read More
Gioăng kính NL-84 Read More
PVC PP ABS container cửa Gasket đối với cửa sắt, kháng hóa chất
PVC PP ABS container cửa Gasket đối với cửa sắt, kháng hóa chất

1) Chất liệu: PVC, PP; ABS 2) cứng đùn nhựa 3) lắp ráp với con dấu cao su, khung nhựa được sử dụng chủ yếu trong các container lạnh, đóng vai trò là hệ thống niêm phong. 4) tiêu chuẩn toàn … Continued

Miễn phí Thêm vào giỏ
Ron AB RAB0158
Ron AB RAB0158
SKU (simple)  RAB0158
Màu sắc  Tùy chọn
Thành phần chất liệu  100% nhựa PVC
45,000VNĐ Thêm vào giỏ
Ron AB RAB0173
Ron AB RAB0173
SKU (simple)  RAB0173
Màu sắc  Tùy chọn
Thành phần chất liệu  100% nhựa PVC
45,000VNĐ Thêm vào giỏ